Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

High-Fidelity Bearing Simulator

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE AB
Bidrag från Vinnova 595 215 kronor
Projektets löptid september 2021 - april 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i industriella värdekedjor, våren 2021

Syfte och mål

I dagens industrivärld är korta tidsramar viktiga för att kunna konkurrera. Genom att påskynda designprocessen och minimera behovet av att använda verkliga, komplexa och dyra lagringssystem under test- och valideringsstegen gör processen effektivare. För att underlätta utvecklingen föreslogs, designades och testades en optoelektronisk prototypenhet som simulerar lastavkänningssignaler i realtid, en replikering av mätningen som ett fullskale-system skulle avge som ger data som om de producerats av dess "tvilling" lastdetekteringssystemet under design-och testfaser.

Resultat och förväntade effekter

- TRL 3-4 för den utvecklade prototypen i denna förstudie - En proof-of-concept-demonstration med verkliga inspelade data - En slutsats om de kommersiella och F&U-relaterade utsikterna för ett digitaliserat optoelektronisk lösning baserat på det föreslagna konceptet

Upplägg och genomförande

- Utvecklade tekniska subsystem (optisk signalgenerering, programvaruutveckling, datainsamling) - En opto-elektronisk enhet, med hjälp av det utvecklade koncepteten - Teknisk laboratorieutvärdering av prototypen med verkliga inspelade data - Kommersiell analys av dess attraktivitet bland slutanvändare i processindustrin

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2023

Diarienummer 2021-02395

Statistik för sidan