Helautomatiserad 3D-printingtjänst för ehandel

Diarienummer 2015-05431
Koordinator Tingeer AB
Bidrag från Vinnova 489 500 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Syftet att kunna erbjuda en tjänst med personifierbara produkter (smycken) till e-handlare där produkterna är efterfrågeproducerade (produceras först vid genomfört köp) genomfördes enligt tidsplan.

Resultat och förväntade effekter

E-handlarna som varit involverade har varit positiva till tjänsten och varit engagerade i dess utveckling. Möjligheterna med att låta sina kunder (konsumenter) påverka har inte bara uppfattats som att det varit till fördel, utan har även gjort att utvecklingen av vår produkt har tagit längre tid och varit mer komplicerad än beräknad. Att göra smycken personifierbara samtidigt som man försöker anpassa och ta tillvara det som varumärket bakom står för, har visat sig varit mera tidskrävande och komplicerat än förväntat.

Upplägg och genomförande

Upplägget med att jobba nära med kunderna har varit enormt givande och utvecklande för tjänsten om än tidskrävande. Utan kundernas krav och höga förväntningar hade inte tjänsten utvecklats så långt att den godkännts och placerats live i kundernas webbutiker.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.