Hakuna Mat- Klimatsmart protein 2017

Diarienummer 2017-00205
Koordinator HAKUNA MAT AB
Bidrag från Vinnova 299 901 kronor
Projektets löptid februari 2017 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Klimatsmart protein

Syfte och mål

Att genom en förstudie inventera förutsättningarna för en fullgod Novel Food ansökan beträffande mjölmask samt utveckla en affärsplan för Hakuna Mat baserat på fynd i förstudien har genom projektet haft hög måluppfyllelse. Förstudiens rättsanalys samt omvärldsanalys har givit stor kunskap i regelverksfrågor. Utifrån förstudien har en åtgärdsplan med aktiviteter för att bland annat möjliggöra försäljning av Hakuna Färs listats. En affärsplan har upprättats som både innefattar en intäktsmodell för de närmaste åren samt en långsiktigt plan för utveckling av Hakuna Färs.

Resultat och förväntade effekter

Genom arbetet med tillståndsfrågor och affärsmodellering i företaget har en handlingsplan med påbörjade och potentiella aktiviteter tagit fram. Projektet har genererat nya samarbeten för Hakuna Mat både nationellt och internationellt. Den insamlade kunskapen kring regelverket och ätbara insekter har varit avgörande för företagets framtida strategi som utformats inom projektet.

Upplägg och genomförande

Utifrån identifierade behov delades projektet in i två delprojekt som pågick parallellt. Dels genomfördes en förstudie med fokus på tillståndsfrågan kring ätbara insekter, dels utfördes en kartläggning av affärspotentialen i Hakuna Mat. Allteftersom resultat genererades i förstudien klarnade möjligheter och svårigheter i företagets affärsskapande. Upplägget att anpassa affärsaktiviteter till regelmässiga hinder och möjligheter anses vara vitalt för företagets överlevnad och tillväxt, varför projektets upplägg anses väl investerat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.