Grundläggning bärande trägrund

Diarienummer 2015-07112
Koordinator MW KRONBORGEN HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - april 2016
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2013 - 2015

Syfte och mål

En förstudie där vi börjar titta på förutsättningar för byggnation med bärande trägrundsplatta. Där träets förutsättningar utnyttjas i konstruktionen på ett optimalt sätt. Samt planlägga och planera ett projekt för en huvudstudie för detta. Att förena konstruktionslösningen ´platta på mark´ med träts förmåga att binda koldioxid kan bidra till att avsevärt höja mängden inlagrad atmosfäriskt kol i byggnader och bidra till mindre mänsklig påverkan på klimatet.

Resultat och förväntade effekter

Jag har som projektledare och konstruktör kontinuerligt under projekttid arbete med idéerna runt konstruktionen och i diskussionerna, med mina samarbetspartner utvecklat den bärande trägrundsplattans konstruktion. Chalmers tekniska högskola och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har även bidragit med utredningsarbete inom termisk analys och fuktgranskning. Dessa fakta, aspekter och synpunkter har införlivats i de teoretiska modellerna för den bärande trägrundsplattan och förbereder praktiskt provande av konstruktion i detalj och helhet.

Upplägg och genomförande

I ett begynnande skede har diskussion varit ett bra forum för att komma framåt för utformning och optimering av möjliga konstruktionslösningar, dimensionering och materialval. Även runt huvudstudiens inriktning har gruppens medlemmar diskuterat, visualiserat och utrett vilka aspekter som kan innebära problem och hur träts egenskaper används på ett så bra sätt som möjligt, samt vikten att kunna särskilja utvärdera mätvärden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.