Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grafenförstärkta betongpålar - industrialisering av funktionaliserad grafen i betong

Diarienummer
Koordinator Centrum Påle AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - juli 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har lyckats skala upp tillverkningen av funktionaliserat grafenoxid (FGO) från labbnivå till pilotskalenivå och har med det slutliga betongreceptet uppnått en hållfasthetsökning på som bäst 25 procent mot referensbetong, vilket är under målsättningen om 50 procent. Det har visat sig vara svårare än väntat att skapa repeterbara resultat. Processen är känslig för kontaminering och dessutom är moment som lagring, dosering och blandning av FGO kritiska för nanopartiklarnas utblandning och därmed den slutliga hållfasthetsökningen.

Långsiktiga effekter som förväntas

En 25 procent hållfasthetsökning mot referensbetong kan ses som en framgång, även om målsättningen om 50 procent ökning inte uppnåddes. Problemet som kvarstår är repeterbarheten. Trots stora mängder provgjutningar kunde inte alla parametrar utrönas. På kort sikt är de förväntade effekterna små men i ett större perspektiv kan projektet vara en pusselbit på vägen mot industriell grafenförstärkt betong. Den uppskalade pilotanläggningen kan vidareutvecklas för bättre att nå bättre stabilitet och repeterbarhet.

Upplägg och genomförande

Initialt utprovades en lämplig leverantör av grafenråvara med vilken Centrum Pile AB:s betongrecept med FGO-tillsats kunde optimeras i labbskala. Med rätt grafenråvara och säkerställt betongrecept skalades tillverkningsprocessen av FGO upp. Detta möjliggjorde daglig gjutning och provtagning av betongprovkroppar för ytterligare optimering av processen för att försöka nå stabilitet och repeterbarhet. Genomförandet har i stort fungerat, men vissa delmoment visade sig mer tidskrävande än väntat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01660

Statistik för sidan