Grafenförstärkta betongpålar - industrialisering av funktionaliserad grafen i betong

Diarienummer 2016-01660
Koordinator Centrum Påle AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - juli 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen - Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2016

Syfte och mål

Detta projektet syftar till att ta fram prototyper på grafenförstärkta betongpålar samt möjliggöra kommersiell tillverkning av funktionaliserat grafen. Projektet ämnar vidareutveckla tidigare forskningsresultat där små provkroppar med cementpasta påvisat att rätt funktionaliserat grafen kan öka betongens tryckhållfasthet med upp till 50 %.

Förväntade effekter och resultat

Genom ökad hållfasthet tillåts tillverkning av lättare och mindre betongkrävande konstruktioner. En lättare konstruktion blir en billigare produkt då råvaruåtgången i allmänhet och cement i synnerhet blir lägre samtidigt som lägre vikter håller dyra transportkostnader på ett minimum. Starkare och billigare betongkonstruktioner kan på sikt tänkas sänka de genomsnittliga byggpriserna. Desutom står dagens betongindustri för cirka 7 procent av världens CO2-utsläpp och en minskning av utsläppsnivåerna via ett minskat betongbehov är mycket positivt.

Planerat upplägg och genomförande

Centrum Påle AB, tillverkare av betongpålar koordinerar projektet, SHT Smart High Tech AB utvecklar och tillverkar funktionaliserat grafen tillsammans med två forskningsgrupper på Chalmers Tekniska Högskola. Aarsleff Grundläggnings AB utför provpålning. Projektet inkluderar uppbyggnad av pilotskaleanläggning för ytbehandling av grafen; tillverkning och karaktärisering av funktionaliserat grafen; tillverkning och karaktärisering av grafenförstärkt betong; hållfasthet- och beständighetsprovning, livslängdsanalys samt hållbarhetanalys.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.