Gold_Insight

Diarienummer 2018-01567
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Geovetenskap och miljöteknik
Bidrag från Vinnova 3 050 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Det här projektet avser att bidra till utmaningen att säkra primära resurser genom utveckling av innovativa tekniker för mineralprospektering. Mål: 1) Att utveckla ett nytt prospekteringsverktyg för orogena guldfyndigheter. 2) Att konstruera en 3D/4D-modell för två gulddistrikt, i Sverige och Irland. 3) Att undersöka det potentiella förhållandet mellan guld- och basmetallfyndigheter i Irland och Sverige, genom avancerad isotopanalys.

Förväntade effekter och resultat

Genom att arbeta mot projektmålen, där vi använder avancerade mikroanalytiska tekniker i världsklass på nya sätt, förväntar vi oss en signifikant förbättrad guldprospektering i Sverige och Irland. Samarbetet mellan de tre projektparterna kommer att resultera i en ny europeisk innovationsplattform som kommer att möjliggöra ett mer effektivt europeisk deltagande i den globala geokemiska prospekteringsmarknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att vara av samarbetskaraktär, med avsikt att dela kunskap och expertis mellan projektdeltagarna. Detta kommer att lägga grunden för en innovationsplattform, där LTU och TCD kommer att vara likvärdigt inblandade i det praktiska arbetet i malmdistrikten i Sverige och Irland. Laboratoriet och personalen vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm kommer att utgöra ett mikroanalytisk avancerat nav i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.