Go Global Medtech 2011

Diarienummer
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att lära alla bolagen förutsättningarna för att lyckas sälja sina produkter på en internationell marknad. Målen är att fler företag ska våga ge sig ut i världen och sälja sina produkter. Dessutom ska de få värdefulla kontakter i programmet som de kan dra nytta av i sitt exportarbete. Samtliga företag har i undersökning efteråt varit mycket nöjda.

Resultat och förväntade effekter

Ett av företagen i programmet har lyckats mycket väl i sin internationalisering och är nu ute och säljer på 4 marknader utanför Sverige med stor framgång. Bolaget växer med 50% om året. 3 ytterligare företag har börjat bearbeta marknader internationellt med varierande framgång. Ett företag lanserar sin produkt under 2013 i Norden och i Europa under 2014. Ett bolag har likviderats efter brist på finansiering.

Upplägg och genomförande

Programmet har genomförts på liknande stt som tidigare med 5 olika avsnitt med USA(del I och II), Europa, Asien och finansiering. En feedback från deltagarna är att de vill ha mer tid för interaktion med varandra under programmet och lära av varandra. Detta infördes under 2012.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02822

Statistik för sidan