Glowbal Innovation

Diarienummer
Koordinator CORECODE INTERNATIONAL KOMMANDITBOLAG
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

- Samlat in cirka 20 intresseanmälningar från behovsidentifierare att delta i Piloter 2013- Vi har fokuserat på att lägga upp en bra rekryteringsprocess med start 1 februari. - Valt ut cirka 10 entreprenörer ur CoreCodes nätverk med intresse att delta i Piloter 2013 och kapital att investera i projektet- 5 entreprenörer har redan uttryckt ett starkt intresse av att delta och vi har många kvar att presentera projektet för. - Långsiktig skiss över CoreCode och Forzas tänkta utveckling närmaste fem åren- Färdig.

Resultat och förväntade effekter

Efter våra interna arbetsmöten, diskussioner med entreprenörer samt behovsidentifierare har vi ändrat delar av vårt upplägg gällande våra tre steg stimulera, koppla ihop och katalysera. Vi har även knutit till oss en ledande kreativitetsforskare vid Lunds universitet, Samuel West som bland annat tagit fram ett nytt forskningsprojekt om kreativ mötesmiljö med namnet Superlab.

Upplägg och genomförande

Den 3-5 december genomgick Staffan Taylor och Richard Gustafsson kommunikations- och konfliktkursen ´Förtroendefullt Samarbete´. En lyckad start på framtida samarbete inom Glowbal Innovation 2013. Därefter har Staffan Taylor, Richard Gustafsson samt Niclas Folkesson veckovis sammanträtt för att utveckla och planera Glowbal Innovation. Förutsättningarna för att kunna genomföra ett lyckat mötesprojekt ser mycket bra ut.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04268

Statistik för sidan