Glowbal Innovation

Reference number 2012-04268
Coordinator CORECODE INTERNATIONAL KOMMANDITBOLAG
Funding from Vinnova SEK 50 000
Project duration December 2012 - February 2013
Status Completed

Purpose and goal

- Samlat in cirka 20 intresseanmälningar från behovsidentifierare att delta i Piloter 2013- Vi har fokuserat på att lägga upp en bra rekryteringsprocess med start 1 februari. - Valt ut cirka 10 entreprenörer ur CoreCodes nätverk med intresse att delta i Piloter 2013 och kapital att investera i projektet- 5 entreprenörer har redan uttryckt ett starkt intresse av att delta och vi har många kvar att presentera projektet för. - Långsiktig skiss över CoreCode och Forzas tänkta utveckling närmaste fem åren- Färdig.

Results and expected effects

Efter våra interna arbetsmöten, diskussioner med entreprenörer samt behovsidentifierare har vi ändrat delar av vårt upplägg gällande våra tre steg stimulera, koppla ihop och katalysera. Vi har även knutit till oss en ledande kreativitetsforskare vid Lunds universitet, Samuel West som bland annat tagit fram ett nytt forskningsprojekt om kreativ mötesmiljö med namnet Superlab.

Approach and implementation

Den 3-5 december genomgick Staffan Taylor och Richard Gustafsson kommunikations- och konfliktkursen ´Förtroendefullt Samarbete´. En lyckad start på framtida samarbete inom Glowbal Innovation 2013. Därefter har Staffan Taylor, Richard Gustafsson samt Niclas Folkesson veckovis sammanträtt för att utveckla och planera Glowbal Innovation. Förutsättningarna för att kunna genomföra ett lyckat mötesprojekt ser mycket bra ut.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.