Genuslabbet, Utveckling av metoder för genusmedveten produkt- & processinnovation för Restaurangbranschen

Diarienummer 2013-05468
Koordinator Restaurangakademien Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi skulle ta fram en ny produkt/tjänst och det har vi gjort. Vi har tagit fram dummy på en hemsida som skall vara genusneutral för elever från gymnasieskolor och restauranger som söker personal.

Resultat och förväntade effekter

Den förväntade effekten av en ny hemsida där unga kockar möter restauratörer och använder ord som är genusneutrala fick mycket bra genklang hos restaurangskolor, Visita (arbetsgivarorganisationen) och HRF (hotell och restaurangfacket). Hemsidan kommer att tas fram högst troligt med hjälp av skolorna och facket. Bi produkter av Genuslabbet är mycket kunskap som har använts på årets Kock seminariet, på andra seminarier och i kontakt med media.

Upplägg och genomförande

Har varit i möte med utvecklare av hemsidan samt olika intresseorganisationer. Troligen kommer hemsidan kunna vara på plats om ett år.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.