Gemensamma biljett- och betallösningar

Diarienummer 2014-05382
Koordinator Stockholms läns landsting - TRAFIKFÖRVALTNINGEN
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

För att nå Biljett och betalprojektets övergripande mål: att knyta samman aktörernas system och underlätta samarbeten för att på så sätt förenkla för kunderna att välja kollektivtrafiken oavsett om man reser lokalt, regionalt eller nationellt, har denna fas av projektet nu tagit fram en standard för mobila biljetter samt identifierat en metod för att sälja varandras biljetter.

Resultat och förväntade effekter

Projektets arbete har nu resulterat i att flera av aktörerna nu kommer att genomföra piloter för en smidig validering och visering av mobila biljetter. När piloterna är genomförda och standarden uppdaterad finns det goda förutsättningar för biljettsamarbeten samt attraktiva tjänster för resenären. För de aktörer som önskar finns även nu en kravspecifikation att använda vid upphandling av kortläsare ombord på bussar.

Upplägg och genomförande

Projektets arbetsgrupp har tack vare en löpande förankring och samverkan med aktörerna framgångsrikt arbetat med att ta fram projektets leveranser. Mötesomgång 3 i projektet har genomförts, mötesomgången bestod av: Marknadsgruppsmöte i Malmö Teknikgrupsmöte i Stockholm Löpande leverantörsmöten. 2 st operativa styrgruppsmöten Nationell workshop Styrgruppsmöte Innan styrgruppen fastsslog leveransen gick dokumentationen för målbild 2 runt på remiss hos såväl projektets aktörer som leverantörer. Löpande har projektverktyget Project Companion använt.

Externa länkar

Projektverktyg (Project companion) med aktivitetsplan, dokument, etc.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.