Garden Responsive Actuator and Sensor System

Diarienummer
Koordinator SEMCON SWEDEN AB - Semcon Caran AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 686 750 kronor
Projektets löptid september 2015 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Projektet GRASS har demonstrerat möjligheterna för ett BLE Broadcast Mesh att användas i trädgården. Mätningar av radioegenskaper och strömförbrukning har genomförts och en demonstration av ett prototypsystem i trädgårdsmiljö har genomförts. BLE Mesh kommer (i annan form) att standardiseras som en öppen specifikation, vilket ökar dess möjlighet att underlätta kommunikation mellan olika tillverkares produkter.

Resultat och förväntade effekter

Mätdata som besvarar de initiala frågeställningarna samlades in. Mätningar visar på god räckvidd givet att “line-of-sight” mellan noder kan upprätthållas. Nodernas funktionalitet måste anpassas efter den energitillgång de har: batteridrivna noder kan ej vidarebefordra meddelanden, men kan potentiellt fungera som källa eller slutdestination för meddelanden. Det var enkelt att sätta upp ett fungerande meshnätverk i trädgården genom att följa enkla placeringsregler för de BLE-utrustade enheterna.

Upplägg och genomförande

En tekniköverflygning gjordes i ett tidigt skede, varefter ett system för mätning av BLE-räckvidd togs fram. Ett enkelt use case beskrevs och stort fokus lades sedan på prototyputveckling där ett testsystem byggts upp för både utomhus- och inomhusmiljö. Därefter utvärderades testsystemet i en trädgårdsmiljö. Detta upplägg gav en god förståelse det allmänna teknikläget inom IoT, samt en praktisk förståelse för lämpligheten hos BLE Mesh inom olika områden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02525

Statistik för sidan