Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Future City Water

Diarienummer
Koordinator DHI Sverige AB
Bidrag från Vinnova 9 922 660 kronor
Projektets löptid september 2020 - augusti 2022
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

VA-branschen står inför stora förändringar när digitaliseringen nu på allvar gör sitt intåg. Syftet med Future City Water fokuserar på vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet. I framtiden ska vi ha tillgång till ett smart dricksvattenledningsnät från källa till slutkund med säker och effektiv leverans av dricksvatten av hög kvalitet. Systemövergripande planering kommer att göras utifrån datadrivna beslut. I projektet har vi utvecklat allt från prognosverktyg för spridning av oljespill i täkt till beslutsstöd och applikationer för slutanvändare.

Resultat och förväntade effekter

En del av resultatet i de olika testzonerna är redan tillräckligt utvecklat för att användas och nyttiggörs redan nu i verksamheterna. Genom aktiv kommunikation har projektet också blivit välkänt, vilket illustreras av ökande antal följare på projektets LinkedIn-sida. Kunskapsutbyte med energisektorn har fördjupats under projektets gång, vilket har lett till fördjupad förståelse för hur respektive bransch fungerar. Projektet har redan nu bidragit till ökad digital mognad, vilket också har möjliggjort fördjupat samarbete mellan VA och energi för fortsatt energioptimering.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i tre övergripande arbetspaket med projektledning, omvärldsanalys och systemtranformation, två utvecklingszoner med fokus på datainfrastruktur och beslutsstödsystem samt fyra testzoner med användarnära pilottester. Genomförandet har fungerat bra och samtliga delar av projektet har i stora drag följt planen och i allt väsentligt uppnått uppsatta mål. Det finns nu ett gediget kunskapsunderlag för systemtransformation som ytterligare kommer att utvecklas och testas i kommande steg.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2022

Diarienummer 2020-01842

Statistik för sidan