Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

Future City Water

Diarienummer
Koordinator DHI Sverige AB
Bidrag från Vinnova 9 988 750 kronor
Projektets löptid september 2020 - augusti 2022
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

VA-branschen står inför stora förändringar när digitaliseringen nu på allvar gör sitt intåg. Future City Water (FCW) fokuserar på vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet. I framtiden ska vi ha tillgång till ett smart dricksvattenledningsnät från källa till slutkund med säker och effektiv leverans av dricksvatten av hög kvalitet. Systemövergripande planering görs när nätet är fullt integrerat i den smarta staden, vilket möjliggör utveckling av helt nya tjänster. Målet för FCW är att närma oss ett smart nät för dricksvattenförsörjning från källa till slutkund.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska bidra till hållbar och säker dricksvattenförsörjning som är ett av de viktigaste globala målen. Vidare ska det vid projektslut finnas utvecklade och testade tjänster anpassade för en global marknad, med effekten att nya svenska tjänster och produkter efter fem år finns etablerade på en nationell och internationell marknad och genererar jobb och skatteintäkter. En annan effekt är att slutkund genom att kunna se hur deras beteendeförändring påverkar vattenförbrukning och därmed deras kostnad för vatten, kommer att agera mer hållbart i sin vattenkonsumtion.

Planerat upplägg och genomförande

Partnerskapet består av flera kommunala VA-verksamheter, små och stora företag och forskningsinstitutioner som tillsammans innebär att det finns kompetens att arbeta med konkreta verksamhetsnära utmaningar och att angripa utmaningarna tvärsektoriellt och utifrån systemperspektiv. Projektet genomförs i tre övergripande arbetspaket som arbetar med projektledning, omvärldsanalys och systemtranformation, två testzoner med fokus på datainfrastruktur och beslutsstödsystem samt fyra testzoner med användarnära pilottester.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2021

Diarienummer 2020-01842

Statistik för sidan