Framtidsoperatören

Diarienummer 2012-01275
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

Projektet Framtidsoperatören har syftat till att utveckla informations- och kommunikationsverktyg för framtidens operatörer i industrin. Projektets mål har varit att skapa en ny sorts ´verktygslåda´ som bidrar till att förstärka operatörers kompetens, flexibilitet och förmåga att snabbt hantera problem. Verktygslådan skulle vara generisk och branschöverskridande.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har kartlagt och analyserat operatörsroller. Användarbehoven översattes i konceptuella verktyg så som: adaptiva arbetsinstruktioner, dynamiska checklistor och interaktiv loggbok. Verktygen vidareutvecklades sedan i två riktningar. Dels togs ett antal fysiska prototyper fram i syfte att kunna testa vissa verktyg ute hos företagen. Dels utvecklades nio ´koncept´, på ett teoretiskt plan, för att konkretisera hur verktygslådan kan se ut för nio olika operatörsroller. Tester av prototyper gjordes på ett flertal av användarföretagen med goda resultat som följd.

Upplägg och genomförande

Projektet har karaktäriserats av ett nära samarbete mellan företag och akademi. Stor tyngdpunkt lades på den inledande kartläggningen av operatörsroller och behov hos de medverkande företagen. Vidare har ett utförligt och metodiskt arbete gjorts för att omsätta behoven i operatörscentrerade lösningar. Lösningarna har sedan demonstrerats både som teoretiska koncept och som fysiska prototyper. De fysiska prototyperna har testats i labb och ute hos företagen vilket har lett till att nyttan av flera lösningar har kunnat verifieras.

Externa länkar

På websidan återfinns en beskrivning av projektet och presentation av olika typer av resultat av projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.