Framtidens socialtjänst för unga

Diarienummer 2015-05958
Koordinator Sollentuna kommun - Förebyggande enheten
Bidrag från Vinnova 452 143 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Utveckling hösten 2015

Syfte och mål

Projektet ´Framtidens socialtjänst för barn och unga´ syftade till att göra socialtjänsten i Sollentuna modernare och mer lättillgänglig. Målet var att öka kunskaperna hos barn och unga om socialtjänsten, få till en positiv attitydsförändring och öka möjligheterna för barn och unga att själva höra av sig till socialtjänsten. En särskilt viktig målgrupp i projektet var de barn och unga som blivit placerade utanför hemmet av socialtjänsten. Målet var att skapa specifik information just till dem.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har socialtjänsten i Sollentuna i samarbete med andra viktiga parter skapat: - nya sidor på den lokala hemsidan som vänder sig till barn och unga med språkligt anpassad information i form av texter och filmer. - nya kontaktvägar via e-tjänst - möjlighet till ökade kunskaper om socialtjänsten genom utbildning om socialtjänsten i skolan och printmaterial i form av affischer och broschyrer. Målgruppen placerad barn och unga har fått en egen del av den lokala hemsidan med särskild information i form av texter och filmer.

Upplägg och genomförande

Resultaten i projektet har kommit ur samverkan. Parter som samarbetat är socialkontoret, upphandlad kommunikationsbyrå, anställda ungdomar som medprojektledare, brukarrådet för placerade unga, Gärdesskolan, barn- och utbildningskontoret, IT-enheten och FoU-enheten. Texter och filmer till hemsida har skapats i samarbete mellan kommunikationsbyrån och socialkontoret och granskats av socialsekreterare, chefer och ungdomar. Lärarhandledningen har skapats av kommunikationsbyrån och granskats av specialpedagoger på kommunen och SO-lärare på skolan.

Externa länkar

Sidan vänder sig till barn och unga som är placerade och innehåller generell och lokal information om att bli placerad. Sidan vänder sig till alla barn och unga i Sollentuna och innehåller generell och lokal information om socialtjänsten

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.