Framtidens skola är redan här - Digitala provsystem för bättre lärande

Diarienummer 2014-03700
Koordinator STOCKHOLM INSTITUTE OF COMMUNICATION SCIENCE - STICS AB - Stics AB
Bidrag från Vinnova 1 372 014 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - mars 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt - vår 2014

Syfte och mål

Projektets syfte var att utveckla en prototyp, testa denna och därefter utveckla en fullt fungerande produkt, dvs ett fullt fungerande skalbart webbaserat digitalt system för genomförande av prov, examinationer och utvärdering av kunskaper i grundskolan, gymnasiet och högskolan. Detta har uppnåtts till 100%.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet har varit över förväntan. Medverkande skolor i projektet som har använt systemet Dugga har uttryckt att Dugga effektiviserar arbetet med kunskapsutvärdering i mycket stor utsträckning. Läxförhör, prov, uppsatser och liknande kan rättas långt snabbare än när dessa är skrivna med papper och penna. Återkoppling kan också göras snabbare och enklare än tidigare så det sammantagna utfallet är mycket gott.

Upplägg och genomförande

Initialt fanns vissa problem med upplägget och hur genomförandet skulle gå till. Dock rådgjorde vi med VINNOVA om att göra några teamändringar vilket godkändes av VINNOVA. Dessa ändringar fick som konsekvens att kompetensen i det totala teamet blev långt bättre och ledde också till att projektet kunde drivas och genomföras på ett mer effektivt sätt än planerat. Även om detta projekt nått sitt slut kommer vi att fortsätta arbeta i det nya teamet för att fortsätta göra ett bra jobb tillsammans och som hela tiden överskrider våra egna förväntningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.