Framtidens Journalistik i en digital eraFas 3 brygga

Diarienummer 2016-05290
Koordinator Sveriges Television Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - augusti 2018
Status Beslutat