Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens Journalistik i en digital eraFas 3 brygga

Diarienummer
Koordinator Sveriges Television Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - oktober 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet är en fortsättning på projekt 2014-06125, ”Journalistik och medietjänster för morgondagens digitala marknad”, samt ”Nyhetsjournalistik i den digitala eran” (Dnr 2016-02808). Det övergripande målet att förse medieföretag i Sverige med nya kunskaper för utvecklandet av innehåll och nya verksamhets- respektive affärsmodeller för nyhetsjournalistik samt att lägga grunden för fortsatt forskning har uppfyllts över förväntan. Projektet har genererat en bytande mängd data och analys till förmån för forskningen och förståelsen av digital konsumtion.

Resultat och förväntade effekter

Initialt hade ett antal frågeställningar identifierats. Dessa omformades till arbetspaket för det inkopplade forskarteamet: 1: Modeller för nyhetskonsumtion Konsumenters syn på och konsumtion av nyhetsjournalistik och drivkrafter bakom konsumtionen. 2: Fortsatt analys av ”Big Data” och studie av användares virala beteende. 3: Medborgarnas deltagande i den journalistiska produktionen. Arbetspaketen har lett till ett flertal rapporter och rekommendationer. De ingående projektpartnerna implementerar kunskapen i sitt utvecklingsarbete löpande.

Upplägg och genomförande

Framtidens Journalistik i en digital marknad är ett världsunikt samarbetsprojekt där ledande medieföretag och akademin samarbetar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för svensk kvalitetsjournalistik i en digital global marknad. Innevarande projekt har fokuserat på digital konsumtion och gemensamt har projektparterna samlat in användardata till förmån för forskningen och utvecklingen av svenska mediers digitala verksamhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05290

Statistik för sidan