FoU RMP 2015 Tidigare beslutade projekt

Diarienummer 2015-06490
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB ,Borås
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet omfattar 7 olika delprojekt som beslutades under tidigare arbetsprocess för RMPuppdraget. Alla (del)projekt har färdigställts i enlighet med ursprunglig projektbeskrivning.

Resultat och förväntade effekter

Effekter och resultat för dessa 7 olika projekt har infriats enligt: 1. Kvantimpedans - kvantbaserade normaler för impedans 2. 3D - Ytstrukturer - leder till licentiatexamen vid högskolan i Halmstad 3. Positionering - leder till licentiatexamen på Chalmers 4. Optiskt referenssystem - utveckling av referenssystem för längd, HF och T&F 5. CFD Turbulensmodeller - leder till licentiatexamen på Chalmers 6. Optisk frekvenstransfer - nya metoder för frekvenstransfer via optisk fiber 7. Primärrealisering tryck -utveckling av spårbar mätteknik för låga tryck

Upplägg och genomförande

Följande 7 fleråriga projekt beviljades 2013 av VINNOVA och programrådet för metrologi. Alla 7 projekt slutfördes 2015 och resulterade bl a i ra beviljade EMPIR-ansökningar samt 2 lic. examen (och en ytterligare på väg). Projekten var: 1. Kvantimpedans 2. 3D - Ytstrukturer (Doktorandprojekt) 3. Positionering (Doktorandprojekt) 4. Optiskt referenssystem 5. CFD Turbulensmodeller (Doktorandprojekt) 6. Optisk frekvenstransfer 7. Primärrealisering tryck Samtliga 7 projekt avslutades under 2015.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.