Förstudie på Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen

Diarienummer 2014-05108
Koordinator APR TECHNOLOGIES AB - APR TECHNOLOGIES AB, Enköping
Bidrag från Vinnova 810 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång 2014-04050-en

Syfte och mål

Projektet som var en förstudie identifierade ett antal materialval, underleverantörer, lämplig konstruktion/design av system baserat på testresultat och simuleringar, samt möjliga bearbetningsmetoder för ingående delar. Det framkom en del nya svårigheter men samtidigt verifierades även möjligheterna till att använda grafenbaserade filmer som en kritisk del i tillämpningen.

Resultat och förväntade effekter

SHT har framställt olika typer av grafenbaserade filmer och dessa har utvärderats både på Chalmers och hos APR. Anpassningen av grafen-materialet så att den kritiska kombinationen av värmeledning och permeabilitet har visats sig kunna uppnås genom mikroperforerade grafenbaserade filmer. Filmers termiska egenskaper har efter verifiering och försök i praktisk uppställning återkopplats till nya simuleringar och nästa steg är att utvärdera bland annat tjockare grafenbaserade filmer. Integration av grafenfilm och aerogelkomposit är något bekymmersam men har visat sig fungera.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med först ett besök hos SHT och sedan har det fortsatt med återkommande telefonmöten, vanligtvis med presentationer från var sitt håll. SHT har tillverkat filmer och testning av de kritiska delarna har skett i testuppställning hos APR som är någorlunda representativ för kompressorcellen, samt hos chalmers. Tillsammans har vi diskuterat lösningar på problem och vägar framåt för projektet samtidigt som APR har hållit i helhetsgreppet och kunnat ta de flesta besluten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.