Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie: Operationalisering av hållbarhetskriterier och LCA för den biobaserade sektorn i Sverige

Diarienummer
Koordinator SIS - SWEDISH STANDARDS INSTITUTE - SIS, Swedish Standards Institute
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

Målet för förstudien var: "att formulera ett projekt som kan stödja BioInnovations övriga projekt samt den biobaserade sektorn i stort gällande hållbarhetsfrågor, inklusive färdplan och prioriteringar". Under förstudien har en mängd intressenter engagerats och i samarbete med dessa har en projektplan utarbetats. Den innehåller ett antal aktiviteter, bl a en handbok kopplad till EN 16751 och framtagande av produktkategoriregler samt dataset för LCA-beräkningar. Därmed är målet uppfyllt. Arbetet med att säkra tillräcklig medfinansiering fortgår efter förstudiens slut.

Resultat och förväntade effekter

Två tydliga signaler var: bygg vidare på de standarder som tagits fram för biobaserade produkter och börja i "rätt ände" (dvs biomassaproduktionen) för att sedan bygga på med senare steg och slutligen hela värdekedjor. Då skogssektorn var mest aktiv, bedömdes att det är här det finns underlag för ett projekt. Förhoppningen är att de andra sektorerna ska följa efter så att hela bioekonomin hanteras. Den förväntade effekten är att ett hållbarhetsprojekt inom BioInnovation startas. Detta kommer leda till många positiva effekter för dess projekt, bioekonomin och samhället i stort.

Upplägg och genomförande

Hela förstudien genomfördes med intressentefterfrågan i fokus, samtliga idéer har framtagits efter önskemål av och i nära dialog med berörda organisationer. Under förstudiens gång togs en mängd kontakter med olika intressenter med fokus på industrin. Förstudien inleddes med Workshop I som genomfördes tillsammans med samtliga projektparter. Fokus var bred information och diskussion om målbilder och aktiviteter. Sedan hölls möten i olika grupper av intressenter för att förfina dessa idéer. I slutet av förstudien hölls Workshop II där resultaten presenterades och finslipades.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05011

Statistik för sidan