Förstudie och förberedelser för planerad hälso- och sjukvårdssa0tsning på den kinesiska marknaden

Diarienummer 2015-06811
Koordinator STIFTELSEN SWECARE
Bidrag från Vinnova 647 560 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att undersöka möjligheterna att bygga upp en svensk vårdcentral, med fokus på äldre, som referensprojekt för den kinesiska marknaden. Målen var att genomföra en förstudie för det planerade samarbetsprojektet, sprida av resultaten från förstudien genom seminarier samt förankra och skapa intresse för projektidén hos svenska företag och relevanta aktörer i Sverige och Kina. Förstudien är genomförd, resultatet har spridits i Kina och Sverige. En grupp med svenska företag diskuterar nu samarbetsmodell för att ta projektet vidare, med partners i Kina.

Resultat och förväntade effekter

Genomförd förstudie med projektförslag: klart i juni 2016 Informationsspridning till relevanta aktörer: genomfört under projektets gång genom seminarier, workshops, delegationsresor (in- o utgående) Samling av företag och aktörer intresserade av att delta i projektet för att påbörja dess genomförande; under HT 2016, en grupp företag planerar nu fortsatt samarbete. Påbörjad planering av genomförande i samarbete med kinesisk partner; kontakter med Kina fortsätter, genomförandet har försenats från deras sida, andra samarbetsmöjligheter undersöks vid sidan av ursprunglig.

Upplägg och genomförande

Jan-mars: förberedande möten, planering, besök i Kina i samarbete med kinesiska partners, förstudien skrivs; genomfört enl plan April: förstudien klar; försenat, klar i juni April-juni: resultatspridning, förankring gm seminarier, avstämning med kinesisk partner; maj-nov Juni-okt: förberedelse och sammanställning av affärsförslag till kinesisk part; genomfört enl plan, bör utvecklas vidare Sept el okt: presentation av förslaget vid konferens/ seminarium i Kina; vid inkommande besök i maj, o mailledes under HT. Konferens i Kina blev mindre möte m relevanta parter (nov).

Externa länkar

Förstudien för nedladdning. Beskrivning av den svenska modellen, och förslag på implementering in Zhengding.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.