Forskningsprojekt MAELIS: Utökning och förlängning

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centre for Management of Innovation and Technology in Process Industry
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att flytta analysen ifrån företagsnivå till projektnivå och därigenom fördjupa kunskapen om aktiviteter, rutiner och verktyg relaterade till öppen innovation, och hur dessa fungerar i specifika utvecklingsprojekt av olika slag.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter är just en ökad kunskap om det aktuella problemområdet, som sprids till det akademiska samfundet genom bland annat en doktorsavhandling. Kunskap sprids också direkt till företag genom populärvetenskapliga publikationer. Projektet bör också ha bidragit med tips och ideer för förbättrad samverkan i praktiken, genom tät interaktion med medverkande företag där ett produktivt ideutbyte har skett mellan akademi och industri kring en frågeställning av gemensamt intresse. Intresset syns också genom LKABs och Outotecs presentationer vid avslutande workshop.

Upplägg och genomförande

Inom ramen för projektet har ett flertal olika aktiviteter utförts, bland annat datainsamling och författande av en nyskriven artikel om kunskapsläckage i gränsöverskridande utvecklingsprojket, seminarier med medverkande företag, författande av två populärvetenskapliga publikationer, kunskapsspridning genom Promotes workshop, och färdigställandet av en doktorsavhandling som David Rönnberg Sjödin försvarade i juni 2013.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.