Forskningsmonter på Nordic rail 2013

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att organisera en gemensam monter på mässan Elmia Nordic Rail för att nå ut med forskningsresultat och information från VTI, Chalmers/Charmec, KTH Järnvägsgruppen och Luleå tekniska universitet (JVTC). Att ha en gemensam monter gjorde att vi som organisationer ihop blev mer iögonfallande än om vardera utställaren hade haft en egen, mindre monter. Samtliga har presenterat aktuell information om sin verksamhet genom samtal, nätverkande, informationsmaterial samt vepor och affischer i montern.

Resultat och förväntade effekter

Efter medverkan i montern har information om respektive verksamhets spridits till mässbesökarna, många genom personlig kontakt och samtal samt genom informationsmaterial. Med totalt 4095 besökare har möjligheten funnits att nå ut till många relevanta personer inom branschen. Tack vare monterns storlek har vi som organisationer synliggjort oss på ett bra sätt. Monterpersonalen - till stor del doktorander - uttryckte att de skapat många nya kontakter och träffat redan befintliga kontakter samt även att själva mässan (utställare och föreläsningar) varit väldigt givande.

Upplägg och genomförande

Alla utställare hade med material om respektive verksamhet att visa upp i montern. Genomförandet av montern får anses lyckat. Medutställarna lyckades nå ut med sina budskap till mässbesökarna genom samtal och informationsmaterial. Monterns placering på mässan var i ett bra gångstråk med många förbipasserande, vilket kan ha bidragit till ett stort besökarantal i montern. Några små missar i kommunikationen rörde till det för några av utställarna, men påverkade inte medverkan negativt i stort. Genom tydligare information från projektsamordnare hade detta kunnat undvikas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.