Förbättrad säkerhetseffekt av kollisionsundvikande styrande system

Diarienummer 2014-05621
Koordinator Zenuity AB
Bidrag från Vinnova 5 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2014-03964-en

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att skapa vetenskapligt underlag för att studera vilka utvecklingssteg som behöver tas för att möjliggöra att föraren, på ett säkert sätt och till hög grad, följer intentionen av kollisionsundvikande system baserade på automatisk styrning, samt att utveckla nya, effektiva och robusta metoder för denna teknologi.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekterna är signifikant förbättrad säkerhetsnytta av framtidens kollisionsundvikande system som baserar sig på automatisk styrning. Detta uppnås genom att hantera de funktionella begränsningar som dagens system lider av. Begränsningarna är kopplade till för högt beroende av tillgång på fasta globala referenser (tex. filmarkeringar) för fordonsreglering och ingreppsbeslut, för hög känslighet för olika typer av begränsningar i sensordatans egenskaper, samt interaktionen mellan förare och system.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet drivs av VCC som är huvudansökare, i form av ett industridoktorandprojekt i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Detta kombinerar expertis och teknologier inom autonom körning samt kollisionsundvikande system på VCC med akademisk kunskap inom modell-baserad utveckling på Chalmers.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.