Flyttbar demonstrationsfabrik för nanocellulosa

Diarienummer 2013-01830
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målen anses vara uppfyllda för projektet. Det övergripande syftet med projektet var att få en bättre förståelse för hur anläggningen kan byggas och drivas på ett bra sätt vilket är något som vi anser att vi lyckats uppnå med detta projekt. Det har varit viktigt att både arbeta med de tekniska bitarna för att se hur dessa kan lösas samt även få en bättre förståelse för hur de affärsmässiga aspekterna kan hanteras på ett bra sätt.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien som genomförts pekar på att det går att driva containerfabriken på ett hållbart sätt. Projektet kommer marknadsföra Innventia, avsevärt minska innovationshindret för att implementera nanocellulosaprocesser ute i industrin samt öppna upp möjligheter för universitet och högskolor samt SMEs att testa sina idéer i full skala. Eftersom Innventia har ett brett kontaktnät både inom industrin samt inom universitetsvärlden har vi möjlighet att sammankoppla aktörer som kan dra nytta av att samarbeta med varandra.

Upplägg och genomförande

Tanken med upplägget var att först genomföra en teknisk förstudie för att säkerställa att byggnationen var genomförbar samt för att ta fram material att visa upp i diskussionerna med potentiella kunder och samarbetspartners. Parallellt med detta inleddes också ett samarbete med ett bruk för att få input kring hur fabriken kan anpassas för att underlätta integrationen ute i bruksmiljön. För att väcka intresse för projektet marknadsfördes fabriken i samband med kundmöten och konferenser. överlag visade de företag som vi var i kontakt med ett stort intresse för fabriken.

Externa länkar

www.innventia.com

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.