Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Flexibel tillverkning av funktionella kopparbaserade produkter

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 3 150 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har demonstrerat hur additiv tillverkning kan skapa kopparbaserade produkter för avancerad tillämpningar. En konstellation med företag, institut och universitet har utvecklat en position inom området även ur ett internationellt perspektiv. Framtagning av fysiska demonstratorer har gjorts i ren koppar till full täthet enligt olika tillverkningskoncept och tillverkning av brons med hög kvalitet har också visats. När det gäller demonstratorerna i ren koppar visar dess likvärdiga prestanda som konventionell produkt för tillämpningen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom projektet har nya värdekedjor skapats där teknikleverantör/utvecklare inom additiv tillverkning har utvecklat samverkan med slutanvändare i två led (tillverkare av induktorer och slutanvändare av induktorer för induktionshärdning. Sett till tekniken har detta gjorts för två olika tekniker, laser powder bed fusion samt binder jetting. Projektet har därmed bidragit till en unik position. Forskningsinsatser vid högskola och institut har skapat en teknik- och kunskapsplattform för vidare tillämpning av additiv tillverkning inom andra produktsegment.

Upplägg och genomförande

Projektet har byggt på en samverkan mellan företag i värdekedjan pulver, additiv tillverkning, design/produktägare, slutanvändare. Forskningsinsatser vid högskola och institut har stött med fördjupade studier när det gäller pulveregenskaper, processtudier samt utvärdering av materialtrukturer och egenskaper. Uppdelning mellan universitet/institut och maskinleveratörer/utvecklare av additiv tillverkning har utgått från kapacitet och kompetens.Två tekniker har ingått, laser powder bed fusion och binder jetting. Applikationsstudier har genomförts om möjligt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03290

Statistik för sidan