Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FläktAlternativ för Nästa Generations motorer 2 (FANG2)

Diarienummer
Koordinator GKN Aerospace Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 213 250 kronor
Projektets löptid juli 2023 - augusti 2024
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet FläktAlternativ för Nästa Generations motorer 2 (FANG2) avser att ge GKN Aerospace och Chalmers underlag för design av komponenter till energieffektiva och miljöanpassade flygmotorer. FANG2 utvecklar metoder för att beräkna geometri och mekanisk uppbyggnad av lågtryckssystem i framtida jetmotorer. Speciellt innebär det att finna en avvägning mellan å ena sidan storlek, vikt och kostnad för fläkten och de komponenter som den är upphängd i, och å andra sidan fläktens aerodynamiska verkningsgrad och dess förmåga att omvandla axeleffekt till dragkraft.

Förväntade effekter och resultat

Metoder för att utvärdera lågtryckssystem till framtida flygmotorer, speciellt avseende funktionsmarginaler och aerodynamik. En fallstudie på ett medeldistansplan och effekten av varierande motordiametrar. Jämförelse mellan 3D strömningsberäkning och korrelationsmetoder för att beräkna fläktens funktion. Optimala specifika dragkrafter och fläkttryckförhållande samt inverkan av vikt, nacellemotstånd och komponentverkningsgrad på designparametrarna. Projektet kommer att ge underlag till förstudier av nästa produktgeneration.

Planerat upplägg och genomförande

FANG2 består av tre arbetspaket: Avancerad fläktaerodynamik, som kommer att generera och simulera tredimensionella geometrier för drivfläktar. Resultaten kommer att användas för att kalibrera den tidigare utvecklade korrelationsmodellen, som hittills bygger på tvådimensionella aerodynamiska beräkningar. I flygplanstillämpningen integreras fläkten i en prestanda- och vikts-modell för en motor, som kopplas till en nacelle- och flygplansmodell med vilka ett uppdrag kommer att simuleras. I det avslutande arbetspaketet ska doktorsavhandlingen försvaras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 augusti 2023

Diarienummer 2023-01193

Statistik för sidan