Fallstudier i design och modeföretag

Diarienummer 2011-01914
Koordinator Högskolan i Borås - Textilhögskolan
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att beskriva och analysera ledarskap i design- och modedrivna företag; hur man förmår hålla en hög kreativ nivå över tiden när företagen växer. Två huvudfrågor var styrande: hur leds och organiseras kreativa processer i företaget samt hur förhåller sig företagen till marknaden? Vi undersökte även hur problem, t. ex kapitalbehov, löstes de första åren. Målet var att genom fallstudierna ge en god insikt i dessa frågor i företag inom de kreativa och kulturella näringarna, vilket görs genom de tre fallstudierna som redovisas i boken Kreativt kapital.

Resultat och förväntade effekter

Företagen har olika utgångspunkter och vi förväntar oss sex olika historier som kan nyansera bilden av företag i de kreativa näringarna. Vi förväntar oss ändå att finna likheter i ledarskap, organisation och marknadsföring. Företagen har inte tidigare förekommit som fallstudier inom ramen för forskningsprojekt. De är kända i respektive bransch och kan därför bli inspirerande fallstudier för nya företagare och för studenter i olika utbildningssammanhang. Dessutom bör de vara intressanta för skapandet av policy för kommersiellt orienterade företag inom kreativa näringar.

Upplägg och genomförande

Framgång kommer inte nödvändigtvis av vad företagen säljer utan hur de gör det. Vi har intervjuat flera personer i varje företag. Vi har ställt frågor om hur företagets ledande personer hanterar och upprätthåller hög kreativitet, hur samspelet mellan funktionerna fungerar, hur de kommunicerar gentemot marknaden och sina målgrupper, samt hur de löst sitt kapitalbehov. I modeföretaget har vi gjort intervjuer med designchef, VD och marknadsansvarig. I de två designföretagen har vi även intervjuat fler funktioner och deltagit som observatörer vid styrelsemöten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.