Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fabrik on Demand

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 498 621 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Idéprojekt om nya tjänster för tillverkande industri

Syfte och mål

The FORD project purpose was developing a concept for reconfiguring production systems on demand based on the production requirements of the new products. It aimed at developing and integrating the following three components: - A master industry bus and application framework for fast modular adaptation of the production systems over time; - A cloud service for fully automated mass customization workflows enabling handling of unique drawings; - A visual quality assurance system for mass customization systems. These components were successfully developed and integrated.

Resultat och förväntade effekter

The technological integration considered shows the potential of considering advanced system integration aspect simultaneously from a vertical and horizontal integration perspective. In the present case is shows clearly the requirements for data integration and standardization from the moment a potential customer place a cloud-based order and its automated follow-through to manufacturing. The work is expected to be the base for future developments as part of extended value chains integrating many different stakeholders.

Upplägg och genomförande

From the execution of the project it became obvious that the technology, as such is not the main hindrance, for harmonizing the vertical and horizontal integration aspects. The convergence of requirements from the different stakeholders, both technical and non-technical plays generally a bigger role, in parallel with the fact that, despite non being an hindrance, technology still needs to be further developed and investigated.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 oktober 2018

Diarienummer 2018-03979

Statistik för sidan