EyeDoc ADR

Diarienummer 2012-02759
Koordinator EVRY GAINIT AB
Bidrag från Vinnova 583 070 kronor
Projektets löptid november 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att utveckla en kommunikationsmodul till produkten EyeDoc som skulle klara många parallella tjänstekontrakt utan att hårdkoda dessa i EyeDoc. Detta tillsammans med en adresstjänst för att söka vart ärenden ska skickas. Dessa moduler finns nu i EyeDoc och går att leverera tekniskt, men vi måste fylla och konfigurera innehållet mer manuellt via konsultinsats än vad som planerades.

Resultat och förväntade effekter

Funktionerna som utvecklats inom detta projekt är redan med i projekt mot kund och gjort våra erbjudanden mer konkurrenskraftiga. Tack vara funktionen har konkreta kundönskemål kunna tillgodoses och vi har stärkt EyeDocs position på marknaden. Tack vara detta projekt har vi nu kunna gå ut med ett abonnemangserbjudande för myndighetsblanketter till våra landstingskunder.

Upplägg och genomförande

Inför projektet hade vi en ganska klar kravspecifikation och ett lösningsförslag. Under utvecklingen har kundsynpunkter kommit in som till viss del påverkat utveckling, så att den än mer stämmer med vad kunderna vill ha. Vi har dock ändå sett till att vår vision av vad EyeDoc ska klara stått fast. Tack vara detta projekt så har vi nu dialoger på nationell nivå där EyeDoc nu har möjlighet att lösa och komma i fråga för funktioner som inte var möjlig tidigare. Totalt har vi i projektet nyttjat 3295 h mot planerade 2930 h.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.