Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

EUREKA ITEA4 EXPLAIN - Explanatory Artificial Intelligence for Industry

Diarienummer
Koordinator ABB AB
Bidrag från Vinnova 16 681 995 kronor
Projektets löptid maj 2022 - maj 2025
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering

Syfte och mål

EXPLAIN-projektet (Explanatory Artificial Intelligence for Industry) föreställer sig ett förklarande ML arbetsflöde som ackommoderar och växlar expertis hos nyckelintressenter i det industriella ekosystemet. Det kräver innovation inom både algoritmer, människa-automation interaktion, och användarupplevels (UX). EXPLAIN samlar partners med expertis inom ML, UX och industriella processer för att utveckla en ML-livscykel med lämpliga beröringspunkter inklusive en kombination av algoritmer, gränssnitt, verktyg, processer och riktlinjer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att leverera demonstratorer som integrerar ML-modeller, förklarande algoritmer och gränssnittskoncept som möjliggör en effektiv dialog mellan ML-algoritmer och domänexperter. Riktlinjer och rekommendationer för hur domänexperter och slutanvändare effektivt kan involveras kommer att spridas till det bredare samfundet. Detta har potential att öka användningen av ML- och AI-lösningar inom industriella domäner. Projektet kommer även att leverera akademiska publikationer och dokumentation av resultatens tillämpning i andra industriella sammanhang.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet samlar partners från tre länder - Sverige, Tyskland och Nederländerna. Partnerna representerar hela marknadsvärdekedjan. Det multidisciplinära konsortiet kommer att utforska flera olika industriella områden för att säkerställa generaliserbarheten av resultaten. Projektet är uppdelat i 3 innovationscykler. Varje cykel levererar programvaruprototyper och mock-ups som kommer att utvärderas med användare för att identifiera förbättringsområden. Det kumulativa resultatet är en helhets ML-livscykel som integrerar domänexperter och slutanvändare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 november 2022

Diarienummer 2021-04336

Statistik för sidan