EXDIN (Expertdiagnostik i nätverk)

Diarienummer 2014-04317
Koordinator SECTRA IMAGING IT SOLUTIONS AB - SECTRA-Imtec Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 19 072 207 kronor
Projektets löptid januari 2015 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment (Complete application 2014)

Syfte och mål

Syftet med projektet är att uppnå en likvärdig vård med hög kvalitet och patientnytta genom att skapa förutsättningar för ett nationellt diagnostiskt patologinätverk för en jämn, högkvalitativ diagnostik. Målen med projektet var att: 1.Ta fram en verksamhetsmodell för diagnostiska nätverk 2.Testa modellen i pilotdrift 3.Förankra en finansieringsplan för breddinförande Projektet anser att målen har uppnåtts och en plan för breddinförande har överlämnats för beslut om nationellt införande.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från projektet är: 1.Ett effektivare arbetssätt för diagnostik inom patologi som kortar ledtider för patienter och ökar kompetensutbyte 2.Ett ledningssystem som beskriver hur ett diagnostiskt nätverk styrs och förvaltas 3.Dokumenterade erfarenheter från pilotdrift inom patologi 4.Ett beslutsunderlag för breddinförande En positiv bieffekt är ett närmare samarbete mellan sjukvårdsorganisationer kring verksamhetsfrågor, ex införande av digital patologi samt standardisering av rutiner.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits av patologiverksamheterna och därmed har det kliniska behovet stått i centrum. Projektets indelning i två delar har visat sig lyckosam där den första delen omfattade att definiera hur nätverket ska styras och förvaltas. I den fasen bidrog de akademiska institutionerna med kunskap. I den andra fasen, pilotdriften, tillsattes en gemensam förvaltningsorganisation och ytterligare landsting anslöt sig. Samarbetet mellan parterna i projektet har fungerat mycket väl.

Externa länkar

Projektets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.