Eurostarsprojekt E!7911 VitalHomeHealthCare, Novosense AB

Diarienummer 2013-01257
Koordinator NovoSense AB
Bidrag från Vinnova 4 526 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet är att lansera en ny medicinteknisk produkt, avsedd för övervakning av vitala parametrar. Sensortekniken har integrerats och antennerna miniatyriseras för att öka marknadsacceptans och användbarheten. Den utvecklade produktprototypen har validerats med positivt resultat.

Resultat och förväntade effekter

Novosense och Novelda har utvecklat det trådlösa övervakningssystemet, baserad på ny och patenterad teknik. Produkten planeras att lanseras internationellt med start i Skandinavien. Slutkonsumenterna är olika primärvårdsenheter som kan utnyttja hemsjukvård.

Upplägg och genomförande

Två bolag, Novelda AS, Norge och Novosense AB, Sverige, har samarbetat för att utveckla en medicinskteknisk produkt. Novelda har utvecklat en UWB-radar chip för att registrera andning. Novosense har utvecklat elektroniken för den miniatyriserade sensorn och ansvarat för mjukvaruutvecklingen av produkten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.