EUREKA Eurostarsprojekt NoCaTS 8212 Acreo

Diarienummer 2013-03428
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 955 032 kronor
Projektets löptid september 2013 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet är att tillverka en ny typ av övervakningssystem för katetrar som kommer att minska behovet av kontrastvätska samt användning av röntgen vid kliniska ingrepp.

Resultat och förväntade effekter

The outcome of the NoCaTS project is a catheter sensor solution ready for further commercialization. The implementation of the Trackcath technology has been on a so-called ´pig tail´ catheter, a single lumen catheter used in catheter based procedures. The pig-tail catheter will be used further to track the position of the kidney arteries during the implantation of aortic stents.

Upplägg och genomförande

M7 provided the concept of the ´Trackcath´ technology and develop the flow measuring system and graphical user interface. Cathprint offered unique technology that allows wiring and bonding of sensors in a parallelized way. RISE Acreo designed a direct pattern sensor manufacturing process. IST developed micro-sensors on chip level and performed process development. ZHAW contributed with expertise in design of electronics and software architecture. USZ prepared in vivo studies and ensured clinical, surgical and regulatory compliance expertise.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.