EUREKA Eurostars E!8212 NoCaTS Nytt System för Kateterstyrning

Diarienummer 2013-03470
Koordinator CathPrint AB
Bidrag från Vinnova 823 953 kronor
Projektets löptid september 2013 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet för detta projekt var att utveckla en innovativ kateter med ett integrerat system för spårning av katetern baserat på att utnyttja anatomiska ´landmärken´ för att navigera katetern. CathPrints bidrag i projektet var att ta fram teknik för enkel integration i i katetern av de sensorer som utvecklades och användes i projektet. CathPrint utvecklade två olika lösningar för detta och därmed uppfylldes målsättningen. En av lösningarna har även stort värde för andra typer av katetrar, speciellt katetrar inom området elektrofysiologi.

Resultat och förväntade effekter

CathPrint utvecklade två olika metoder för att integrera tunnfilms-sensorer på utsidan av katetern i detta projekt. Den ena metoden kan - genom en mindre modifiering - utöver denna användning även användas för att ersätta elektroder i elektrofysiologi-katetrar.

Upplägg och genomförande

Produktionsprocesser utvecklades för de båda metoderna. Prototyper tillverkades och testades för att verifiera att tillfredställande funktionalitet och kvalitet uppnåddes.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.