EUREKA Eurostars E!7577 FREI SP

Diarienummer 2013-02779
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Trä
Bidrag från Vinnova 585 717 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att utvärdera ny, innovativ brandskyddsbehandling för en serie av produkter. Vidare skulle denna utveckling valideras i fråga om skalbarhet, och produkterna som framställts i pilotskala från behandlade fibrer utvärderas vad gäller brandmotstånd, mekaniska egenskaper och biologisk beständiget i jämförelse med befintliga motsvarande produkter. Dessa utvärderingar har utfallit till belåtenhet och dessutom har projektet visa tatt de behandlade fibrerna är lämpliga som ett förnybart och miljöriktigt alternativ med liten koldioxidpåverkan.

Resultat och förväntade effekter

De erhållna resultaten visar att en enkel behandlingsprocess har uppnåtts och också hur den kan tillämpas av projektets industriparter. De behandlade fibrerna har använts i ett flertal olika produkter, och provningarna har visat på utomordentligt goda brandegenskaper. Genom livscykelanalyser har beräkningar gjorts för de fördelar som kan vinnas i materialvalssituationer för framtida byggprojekt.

Upplägg och genomförande

Projektets parter har utvärderat och demonstrerat potentialen för en tillverkning av träfiberbaserade produkter med högt brandmotstånd och med en bra miljöprofil. Den vunna kunskapen kan användas både för att vidareutveckla befintlig affärsverksamhet och för att expandera inom ytterligare tillämpningsområden i samarbete med nya parter.

Externa länkar

www.frei.dti.dk

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.