EUREKA Eurostars E!6334 RINGS

Diarienummer
Koordinator MILLTECH AB
Bidrag från Vinnova 1 982 500 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Att genom kombinerad mätning med 3D teknik, årsringsdetektering och fuktihetskvot få till bättre optimering av virke framförallt från skog i gränslandet mllan åker och skog.

Resultat och förväntade effekter

Man har lyckats få fram verktygen och vet hur man skall använda dom, nu måste man över tid få erfarenhet för att få bästa tillämpning

Upplägg och genomförande

Med ett sågverk som center har man fått hjälp med 3D mätning, optimering, mätning av årsringars förekomst och spridning, samt bättre kontroll över processen i linjen med hjälp av bättre måttställning och pulsgivare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03570

Statistik för sidan