EUREKA Eurostars E11546 METPRINT1 Cuptronic Technology AB

Diarienummer 2017-03462
Koordinator CUPTRONIC TECHNOLOGY AB
Bidrag från Vinnova 2 861 500 kronor
Projektets löptid september 2017 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Utveckling av en unik och kostnadseffektiv process för att producera avancerade elektroniska komponenter. Projektet kommer att utveckla en process där ledande mönster kan appliceras på icke ledande substrat som polymerer. Målsättningen med processen är att utveckla en produktionsmetod och med anpassad kemi där metalledare i olika mönster och former starkt kan bindas mot olika substrat. Teknologin kan användas för produktion av elektroniska komponenter inom t.ex. högfrekvens applikationer i basstationer för mobil telefoni och trådlös kommunikation.

Förväntade effekter och resultat

Projektets metalliseringsteknologi möjliggör att metalliska ledare med hög vidhäftning kan bindas till ett antal kommersiellt relevanta substrat, vilket ger en markant förbättrad kontroll på metallinje bredder, avstånd mellan linjer och jämnheten på den konduktiva ledaren. Detta resulterar i betydligt förbättrade elektriska egenskaper hos metalliska ledarna jämfört med dagens teknologi vilket är speciellt viktigt för moderna högfrekvens applikationer. Utvecklingsprojektet pågår till Q3 2019 med en beräknad start på marknadsintroduktionen 8 månader senare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet startar med utveckling av bindemedel för metall mönsterprocessen. Dessa bindemedel kommer med andra komponenter att optimeras till formuleringar med olika ytspänningar och adhesions egenskaper. Formuleringarna kommer att skräddarsys för optimal adhesion mot olika substrat och med optimal metall pläterings egenskaper. Processen kommer att optimeras och automatiseras för metallmönstring på olika komplexa 2d- och 3d-formade substrat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.