EUREKA E!8033 ITC

Diarienummer 2012-03938
Koordinator InvenTech Europe AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet som helhet är att utveckla en ytbehandlingsprocess som har potential att revolutionera en industriell process. Det mer specifika målet för detta projekt var att få några (två) nyckelkomponenter på plats i en funktionsprototyp. Detta mål är uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

EUREKA-projektet har starkt bidragit till att Inventech nu kan presentera en fungerande funktionsprototyp av produkten. En stor effekt av detta resultat är att det nu är möjligt att för framtida finansiärer till projektet demonstrera produktens möjligheter i sin helhet. Vidare kommer nu arbetet med produktifiering intensifieras, som en effekt av prototypframtagningen.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts inom en större projektorganisation, som del i det sk ITC-projektet. Aktiviteter har bokförts i enlighet med ansökans projektplan. Kontinuerlig kontakt med samarbetspartnern har fungerat tillfredställande. Totalbundgeten har hållits bra, men fördelningen mellan posterna har förskjutits något, så att framförallt lönekostnaderna har tagit en större del än beräknat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.