EUREKA Celtic Plus CONVINcE Terranet

Diarienummer 2014-03330
Koordinator TerraNet AB
Bidrag från Vinnova 25 500 kronor
Projektets löptid september 2014 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

Den mobila videotrafiken förväntas öka med mer än 70% per år under den kommande fyraårsperioden och det kravs mycket resurser i näten for att kunna leverera tjänsten. Energikonsumtionen och koldioxidutsläppen från videotrafik på Internet kommer därför att öka dramatiskt de kommande åren. Projektet adresserar de viktigaste utmaningarna rörande minskningen av energikonsumtionen i IP- baserade videonätverk från källa till användare, via Content Distribution Networks, via stam- och accessnätverk och slutligen till mobiltelefoner.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat kommer att leda till att nya produkter kan lanseras på marknaden, tex i form av energieffektiva lösningar for RAN, WAN, SDN och NFV. Projektet kommer även att utveckla nya algoritmer för optimering av energiförbrukning i andra delar av e2e systemet, bl a mjukvarulösningar och Ecodesign samt mätningar av energi- och kvalitetsuppförande. Resultaten kommer även att ges till relevanta standardiseringsorganisationer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att arbeta med kommunikationsarkitekturer, hård- och mjukvarudesign, protokoll och grundläggande teknologier i terminaler. Projektet kommer även att innehålla övergripande aktiviteter gällande bästa mjukvarulösningar och mätningar av energi- och kvalitetsuppförande. Projektet innehåller följande: 1. Architectures, power optimization and business cases; 2. Power Saving in the Head End; 3. Power Saving in the Network; 4. Power Saving in the Terminals; 5. Tools and Demonstrators; 6. Dissemination and Exploitation; 7. Management.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.