Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Celtic Plus CONVINcE LTH

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Lunds universitet E HUSET
Bidrag från Vinnova 6 800 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Syfte och mål

IT infrastruktur har blivit en av de främsta användarna av energi globalt och andelen ökar konstant. Speciellt användningen av video medför en hög energikostnad. Det är därför av stor vikt att utveckla metoder och tekniker för att motverka denna trend och göra Internet grönare, både ur miljö och konkurrenssynpunkt. Convince har studerat hela den tekniska kedjan från generering av video till konsumtion och tagit fram att antal lösningar och optimeringar. För den svenska delen av projektet har projektet uppfyllt sina mål och nya produkter/ny kunskap genererats inom trådlösa nätverk.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har mycket framgångsrikt mött de förväntade effekterna. Sony Mobile har bildat ett nytt bolag som saluför mätutrustning för energianvändning av mobila enheter. Sony och LU har utvecklat ny kunskap och nya metoder för att spara energi i mobilnät samt på mobila enheter genom prediktering och lagring av data i basstationer. Detta har standardiserats genom 3GPP. Baserat på forskning vid LU har Sensitive AB implementerat en central koordinering av WiFi accesspunkter som optimerar prestanda och därigenom mer effektivt avlastar cellulärnäten och sparar energi.

Upplägg och genomförande

Överlag har projektets upplägg och genomförande varit framgångsrikt. Ett nära samarbete skapades genom att LU, Sony och Sensative AB varit samlokaliserade vid forskningsinstitutet MAPCI i Lund. De resurser som fanns tillgängliga var adekvata för det arbete som utfördes. LU upplevde en del problem med rekryteringen av forskare till projektet initialt då de internationella forskare som rekryterades hade lång handläggningstid på migrationsverket. Detta ledde till en fördröjning initialt i projektet och löstes genom den utökning av tid som projektet fick beviljad.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-00507

Statistik för sidan