Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Etisk plattform för P2P-anställning

Diarienummer
Koordinator Diretto Employment Services AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Tack vara finansiering via Vinnova är nu målet att ta Diretto.se från beta till lansering uppnått. Vi har fått mycket positiv respons från användare och av marknadsundersökningen samt hittat flera samarbetspartners. 30 anställningstillfällen genomfördes under den publika betatesen. Majoriteten av de personer som fick ett jobb via Diretto hade aldrig jobbat i Sverige tidigare. Det tyder på att det finns potential för stor samhällsnytta. Etablerade personer ges en möjlighet att bidra till integration samtidigt som de får ett behov tillgodosett. Med Diretto är det lätt att göra rätt.

Resultat och förväntade effekter

Vi tror fortsatt att tjänsten har stor kommersiell potential. Vi ser också att tjänsten fyller en viktig samhällsnyttig funktion att i gig-ekonomins framväxt erbjuda ett vitt och transparent alternativ som dessutom har möjlighet att bidra till integration. Vi har redan några framgångshistorier där Diretto har gjort skillnad i människors liv. Utmaningarna är att konceptet -privatpersoner som arbetsgivare- är okänt och många användare har låg digital kompetens. Vi tror att tjänsten har potential att bli skalbar men anser inte att vi inom ramen för detta projekt lyckats påvisa detta.

Upplägg och genomförande

Slutna betatester gjordes hos SFI samt genom inbjudningar. Andra omgången tester var en publika. Vi har även genomfört intervjuer och enkäter. Detta har gett otroligt värdefulla insikter för utvecklingsarbetet även om vi varit tvungna att prioritera hårt inför genomförandet. Vi har också varit tvungna att göra en uppgradering i valet av leverantör. Vi har gjort instruktionsfilmer och sökt samarbetspartners, möten har hållits med arbetsförmedlingen, fackliga organisationer, andra startups och välgörenhetsorganisationer vilket resulterat i två samarbeten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04035

Statistik för sidan