Equalizer - ett redskap för jämställda och inkluderande aktivitetsplatser

Diarienummer 2016-04217
Koordinator NYRÉNS ARKITEKTKONTOR AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 442 500 kronor
Projektets löptid november 2016 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Runt om i landet finns en mängd aktivitetsplatser. Även om de är välanvända är andelen kvinnliga besökare ofta mycket låg. Det finns stor potential i att omforma befintliga aktivitetsplatser så de blir mer inkluderande och alla kan ta plats oavsett kön. Genom att koppla ihop teori och praktik och använda staden som arena för fullskaletest utvecklas verktyg för att åstadkomma en sådan förändring. Förutom fördelarna för brukarna finns det en hållbarhetsaspekt i att ta hand om och förbättra platser som redan finns. Genom projektet vill vi även väcka debatt och uppmärksamhet kring frågan.

Förväntade effekter och resultat

Slutresultatet blir en fysisk omvandling av några befintliga aktivitetsplatser i Malmö som förändras på sätt som gör dem mer jämställda och inkluderande. Ett antal relativt små åtgärder som får stor effekt avprövas. De fysiska förändringarna ska leda till en jämnare könsmässig fördelning av användare. I projektet sammanställs även en verktygslåda som beskriver hur en lyckad process kan gå till samt ger en palett av konkreta åtgärder utprövade utifrån arbete med analys, dialog och genomförande. Verktygslådan ska fungera som hjälpmedel när liknande arbeten genomförs.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan arkitekter, forskare inom normkritik och fritids- och idrottsutövande samt Malmö stad. Även brukare ivolveras i processen. I analysen undersöks hur aktivitetsplatserna fungerar ur ett jämställdhetsperspektiv. Genom dialog och arkitektarbete tas konkreta prototyper fram som används för fullskaletest. Slutligen sammanställs en verktygslåda. Vi utgår från ett intersektionellt perspektiv med huvudfokus på genus och undersöker hur olika normer samverkar och inverkar på hur man utifrån kön förhåller sig till och använder aktivitetsplatser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.