Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Equalizer - ett redskap för jämställda och inkluderande aktivitetsplatser

Diarienummer
Koordinator NYRÉNS ARKITEKTKONTOR AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 440 290 kronor
Projektets löptid november 2016 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att tillsammans med brukarna undersöka och förstå varför många befintliga aktivitetsplatser används av så få tjejer. Efter att ha identifierat hinder testar vi olika sätt att med enkla medel omvandla platserna på sätt som kan störa och bryta upprepningen av rådande normer och stödja en mer jämställd och inkluderande användning. Vi har undersökt både fysiska lösningar och andra typer av lösningar av mer organisatorisk karaktär. Med projektet har vi även velat väcka debatt och uppmärksamhet kring en viktig fråga.

Resultat och förväntade effekter

Prototyper har tagits fram och testas på två olika platser i Malmö. Under projektets gång har även olika sorters evenemang utförts i samarbete med brukarna i form av tex danspass, basketmatch och fotbollsmatch. Metoden störningar har utvecklats som ett sätt att synliggöra de normer som är förhärskande på aktivitetsplatser och innebär att tjejer använder och ”tar plats” på platser som domineras av killar. En sammanfattning/verktygslåda har tagits fram där erfarenheter från projektet sammanfattas för att inspirera hur en process kan drivas.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis valdes platser och brukare ut. Olika typer av aktivitetsplatser studerades. Metoden störningar utvecklades och fick en central roll. Störningarna blev både ett sätt att undersöka platserna tillsammans med brukarna och ett sätt att bryta normer. Utifrån erfarenheter från störningarna identifierades hinder. Genom dialog togs lösningar fram som skulle överbrygga hindren och stödja en mer inkluderande användning. Några av lösningarna har utvecklats till prototyper som testas på några platser. Genom hela arbetet har teori och praktik kopplats ihop.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04217

Statistik för sidan