Eqidz, Peppy Pals2

Diarienummer 2014-03562
Koordinator PEPPY PALS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - april 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt - vår 2014

Syfte och mål

Att genom gamification bidra till ett högkvalitativt och konkret verktyg, till skolor och föräldrar där de tillsammans med barnen kan utveckla emotionell intelligens. Verktyget ska inspirera till samtal kring känslor, empati och vänskap

Resultat och förväntade effekter

ökat medvetande hos barn och vuxna (både i skolor och i hemmen) kring Emotionell Intelligens genom Peppy Pals produkter (spel och böcker).

Upplägg och genomförande

Under utveckling av spelet Peppy Pals 2, har vi involverat Vendestigens skola och förskola genom speltestningar på både barn och lärare för att anpassa spelet till att motsvara deras behov. Vi har även haft fortsatt samarbete med forskare via Professor Annika Waern för att knyta forskning närmare utveckling.

Externa länkar

Professor Annika Waerns: barn förstår storyn& känslorna i spelet. De uppvisar detta även kroppsligt när de spelar. recension i SVT Vår Lead designer testar spelet på barn.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.