ePTO (elektriskt driven Power Take Off)

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6620, Advanced Technology & Research
Bidrag från Vinnova 405 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - oktober 2014
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång FFI - Transporteffektivitet
Slutrapport 2013-05601 sv.pdf (pdf, 559 kB)

Syfte och mål

Huvudsyftet med projektet har varit att bygga upp ett helt elektriskt drivet kraftuttag med Lithium-Jon batterier, laddare, elmotor, styrelektronik samt hydraulpump för drift av en större arbetskran monterad på befintligt lastbilschassi. Målet har varit att visa på fördelar för miljö och arbetsmiljö samt förbättringar ur buller- och energieffektivitetshänseende i relation till konventionell, fossil PTO-drift.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att en eldriven kran kan ge en energibesparing på runt 70% jämfört med en konventionell dieseldrift och en ljudnivå som ligger ungefär 8 dB lägre. Detta uppfattas subjektivt som en halvering mot konventionell dieseldrift. Förutom att kranen är nollemitterande vad gäller koldioxid, partiklar och kväveoxider sparas cirka 13 liter bränsle per arbetsdag vid kranarbete. I praktiken kan det troligtvis bli ännu mer på grund av att uppehåll och pauser i konventionellt kranarbete kostar bränsle, medans med eldrift så slår kranen av helt.

Upplägg och genomförande

Projektet startade i Februari 2014. Budget 1,62 MSEK. Projektgruppen bestod av representanter från Volvo Technology, AB Volvo, Volvo Truck Center, Hiab och Turebergs åkeri. Därutöver ett nära samarbete med underleverantörer. Arbetet bedrevs genom ett antal projektmöten och ett tvärfunktionellt samarbete. En stor del av tiden användes till förberedelse av mässor och konferenser. För ljudmätningen och energimätningen kopplades Volvos ljudpersonal på Hällered in och kompletterande energimätningar samt täthetstester utfördes utanför Volvo.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 januari 2020

Diarienummer 2013-05601

Statistik för sidan