ENIAC PLACES2BE: PilotLinjer för Avancerad CMOS Enhanced med SOI i 2x noder, Byggd i Europa, ACREO

Diarienummer 2012-04302
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 387 878 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

PLACES2BE är ett ENIAC JU Key Enabling Technology projekt. Det huvudsakliga målet för hela EU-projektet är industrialiseringen av 28 nm och 14 nm CMOS FDSOI teknologi. Projektet syftar dessutom åt att etablera en CMOS FDSOI konstruktionsekosystem i Europa. I Sverige var projektets syfte att undersöka om teknologin skulle vara lämplig för tillämpning i LTE trådlösa transceivrar. Acreos fokus var att undersöka teknologins RF-effekthanteringsförmåga och att utnyttja de potentiella fördelarna, (t ex body bias, transistorstackning), för RF-effektförstärkare och RF-omkopplare.

Resultat och förväntade effekter

På den europeiska nivån har PLACES2BE bidragit till att de 14 nm och 28 nm CMOS FDSOI teknologierna har nått höga mognadsnivåer. Den framgångsrika industrialisering av dessa avancerade CMOS-teknololgier är avgörande för att hjälpa Europa upprätthålla, och möjligen öka, dess låga marknadsandel inom detta område. I Sverige konstruerade Acreo ett 28nm CMOS FDSOI testchip innehållande testkretsar för LTE RF-omkopplare och RF-effektförstärkare som fabricerades av STMicroelectronics. Positiva mätresultat indikerar teknologins lämplighet för tillämpning i LTE trådlösa modem.

Upplägg och genomförande

Upphörandet av de svenska industriella partnerna under projektet påverkade projektets genomförande i Sverige. Eftersom det fanns inga svenska industriella partner kvar beslutade VINNOVA att inte finansiera projektet under 2015. Trots detta följdes projektets tidplan bra. Acreo klarade av att leverera alla konstruktionsunderlag så att ett testchip fabricerades och levererades i tid. Därmed kunde mätningar göras på testchipet och mätresultaten rapporteras i tid för projektets slutdokumentation. Budgetplaneringen följdes bra trots minskad budget under 2015.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.