ENIAC Places2Be Ericsson Modems

Diarienummer
Koordinator ERICSSON MODEMS JVS AB - ERICSSON MODEMS JVS AB, Lund
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2013 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet från Ericsson Modems sida varit att utforska potential och begränsningar hos en modern ´Fully-depleted´ SOI CMOS för cellulära radiotillämpningar. Detta mål har delvis uppfyllts genom konstruktion och utvärdering av VCO-testchip och samarbetet med Acreo. Ny kunskap och nya insikter har generats under projektets gång, i samarbetet med Acreo, baserat på simuleringar av modeller av ST28SOI teknologins elektriska egenskaper. Den slutgiltiga verifikationen av dessa resultat genom mätningar av Acreos planerade test-chip har dock uteblivit.

Resultat och förväntade effekter

Genom arbetet i detta projekt har Ericsson Modem fått ny kunskap om moderna ´Fully-depleted´ SOI CMOS teknologier vilket kommer förbättra möjligheterna att göra framtida process teknologi-val för att göra maximalt konkurrens-kraftiga produkter med cellulära radio-kretsar.

Upplägg och genomförande

Samarbetet mellan Acreo och Ericsson Modem har fungerat bra där vi har haft ett givande ömsesidigt utbyte inom ramen för detta projekt. Samarbetet med Lunds universitet har varit ömsesidigt givande och har gjort det möjligt att tillverka och utvärdera VCO-test-chippet även då omfattningen av ST-Ericsson/Ericsson Modems bidrag till projektet ändrats kraftigt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.