ENDURO en demonstrationsanläggning för stöd till industriell bioraffinaderiutveckling

Diarienummer 2013-01886
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Energiteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 430 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att katalysera utvecklingen och kommersialiseringen av nya processer och produkter från förnyelsebara material vilket skapar möjligheter för tillväxt och utveckling mot ett hållbart samhälle. Inom projektet har vi identifierat behovet av en testbädd inom bioraffinaderområdet, identifierat vår roll och analyserat hur en testbädd inom området kan bidra till att katalysera utvecklingen samt jobbat med att utveckla affärsmodeller för hur arbetet kan bedrivas.

Resultat och förväntade effekter

Samverkan och informationsutbyte skedde främst genom projektmöten och studiebesök på anläggningarna. Under projektet anslöts LTH för att komplettera testbädden. Inom projektet genomfördes bl.a. en kartläggning av testbäddens fysiska resurser och kompetens, en enkätbaserad undersökning över marknadspotential och en sammanställning över andra likande satsningar i Europa samt en workshop med en organisationskonsult för att förbereda för en etablering. Deltagarna kommer att jobba vidare mot och söka stöd för en etablering av en testbädd inom bioraffinaderiområdet.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom aktiviteter inom olika arbetspaket (se resultat i bilaga). Projektmöten genomfördes i samband med studiebesök och dessa, liksom dialogen, har varit viktiga under processens gång. Att inkludera parter i projektet som inte från början var med, men som tidigt identifierades som viktiga stärkte också projektet liksom den workshop med en organisationskonsult som genomfördes i samband med ett projektmöte.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.