Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Endodrill (R)- ett nytt instrument för enklare och säkrare cancerprovtagning

Diarienummer
Koordinator BibbInstruments AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Vårt projekt bygger på provtagning av cancerförändringar i kroppen med en metod som heter Endodrill®. Vi har 7 st varianter av Endodrill® instrumentet som täcker cancerdiagnostik inom de vanligaste cancerformerna. Vårt första mål var att bygga ett sterilt engångsinstrument Endodrill® GI Upper enligt marknadsstandard för endoskopisk provtagning av cancerförändringar i magsäck och matstrupe. Det lanserades i augusti 2017. Vårt andra mål var ett instrument för provtagning i luftvägar och lungor. Ett flergångsinstrument är godkänt och en studie etikgodkändes i oktober 2017

Resultat och förväntade effekter

Endodrill® Upper är godkänt som sterilt engångsinstrument och lanserades i augusti 2017. Det har sålts till 10 sjukhus i Sverige. Endodrill Endodrill® luftvägarna finns som godkänt flergångsinstrument och en studie för endoskopisk användning vid diagnostik av lungcancer etikgodkändes i oktober 2017. Arbete med ett mindre instrument för provtagning av lymfkörtlar via endoskopiskt ultraljud i luftvägarna (EBUS) är tekniskt krävande och pågår.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört en regulatoriska process för att konvertera Endodrill® GI Upper till ett CE- märkt sterilt engångsinstrument som är marknadsstandard. Såväl instrumentet som företaget har genomgått granskning av sk Notified Body och erhållit nödvändiga certifikat för att tillverka och sälja det sterila engångsinstrumentet. Avseende Endodrill® luftvägarna har ett flergångsinstrument blivit godkänt för undersökning av lungcancer. Arbetet med ett mindre instrument för endoskopiskt ultraljud pågår och är tekniskt krävande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05153

Statistik för sidan