Emmaus Sustainability Challenge

Diarienummer 2014-05827
Koordinator FÖRENINGEN EMMAUS - FREDRIKSDAL
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att: 1. logistiksystem för effektiviserad insamling. 2. försäljningssystem för effektiviserad återanvändning. Tävlingen levererade över förväntan på båda dessa mål. Målen syftade till att enligt de etappmål som Naturvårdsverket tagit fram 2013 så bör återbruk av textilier fördubblas innan 2020.

Resultat och förväntade effekter

Målen för projektet var att: - En fördubbling av vårt återbruk/insamling av textilier inom 3 års tid. - En kvantifierbar indikator över hur bra kommuner uppfyller Naturvårdsverkets 2020 mål. Vad det första målet beträffar så återstår det att se hur mycket uppfinningarna tävlingen resulterat i kommer att öka vår insamling. Sedan vi började föra in våra kärl i det digitala systemet så har vi dock lyckats förtäta vår insamling med ytterligare 100 kärl. Vad det andra målet beträffar så är det utvecklade IoT systemet kapabelt till att mäta insamlad volym textilier för en given kommun i realtid.

Upplägg och genomförande

- Tävlingen annonserades den 18e februari. Något senare än planerat. - Som planerat hölls en förberedande workshop den 9 mars där tävlingen marknadsfördes - Moment pitch flyttades till 28e april dvs. några veckor senare än planerat. - Prisutdelningen skedde den 1 juni på Skåne Social Innovation Day. - Två personer från de vinnande laget anställdes sedan av Emmaus för att påbörja implementering av IoT systemet i större skala.

Externa länkar

emmausfredriksdal.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.